top of page

הנסתרות לשם אלקינו

למען אחי ורעי! הנה איתא במדרש בראשית רבה, פרשה פה פסקה א

רבי שמואל בר נחמן פתח (ירמיה כט) כי אנכי ידעתי את המחשבות שבטים היו עסוקין במכירתו של יוסף, ויוסף היה עסוק בשקו ובתעניתו ראובן היה עסוק בשקו ובתעניתו ויעקב היה עסוק בשקו ובתעניתו ויהודה היה עסוק ליקח לו אשה
והקב"ה היה עוסק בורא אורו של מלך המשיח ויהי בעת ההיא וירד יהודה (ישעיה סו) בטרם תחיל ילדה קודם שלא נולד משעבד הראשון נולד גואל האחרון


לא מעט פעמים אנו מוצאים אנשים שמתעסקים בענייני ניהול העולם ומספרים לנו מעשיות סבתא על דברים שאמורים לקרות, כאלו השי"ת גילה להם בחלום לילה מה התכנונים שלו, ובפרט בענייני גאולת ישראל, ולרוב אח"כ מסתבר שהכל בדיות שלא קרו ולא נבראו, ואח"כ ג"כ יכולים להאחז בשקר כאלו אנחנו נמצאים במצב של גאולה, רח"ל


אבל המדרש הנ"ל מלמד אותנו מוסר גדול, שכל אחד יש לו את העיסוקים שלו, ובעיסוקיו של הקב"ה אין לנו עסק


אזי עלינו ללמוד להתרחק מכל מיני מדומיינים למיניהם שמתכסים באצטלא דרבנן ומספרים לנו על כל מיני נבואות על ביאת המשיח, כי כל העניין הנ"ל מגיע בדר"כ מצד היצה"ר אם מצד אלו שרוצים להשתרר על אנשים תמימים או מצד כך שאנשים שיאמינו לכל הדברים הנ"ל ויתחילו ג"כ להיות מעין נביאי שקר


השי"ת יברך אותנו בסובלנות וסבלנות ולהנצל מדמיונות של הבנת "איך הקב"ה מנהל את עולמו", ונעסוק רק בתמימות ופשיטות בעבודתו ית', כפי שציווה אותנו בתורה הק'

והבור ריק אין בו מים אלא נחשים ועקרבים
והבור ריק אין בו מים אלא נחשים ועקרבים

פוסטים קשורים

הצג הכול

נפל דבר בישראל

למען אחי ורעי! נפל דבר בישראל ביום שלישי, ערב חג השבועות, בשעה 12:58 הצביעו חברי הקואליציה כולל כל חברי הכנסת הלכאורה ''החרדים" על החלת דין רציפות לחוק הגיוס של גנץ מהכנסת הקודמת יו''ר הכנסת הכריז שבר

Commenti


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page