top of page

המשך למאמר ׳מאה שנים לזיוף המכתב של האור שמח׳


למען אחי ורעי! כהמשך למאמר המופלא שפרסמתי לפני כשנה 'מאה שנים לזיוף המכתב של האור שמח' ועורר הדים רבים ופולמוס סביב אגרת שמייחסים לרבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק זיע"א


כי רבים הם מבעלי הדעות המשובשות שמנסים להתלות באילנא רברבי על סמך הבנות שמתאימות להם, מבלי לברר הדברים באופן נרחב ומעדיפים לקבל הדברים כפי שהעבירו להם לפי שיטת 'חינוך לסיסמאות' בדרך לפריקת עול תורה ומצות כפי שנוהגים בעלי הדעות המשובשות


ואמנם גם אילו לא היינו צריכים להבהיר שיש באגרת הנ"ל הרבה מהזיופים גם ההוא אמינות ממה שנכתב הרי הינם אפכא מסתברא.


אבל בכל זאת הנה מצאתי לי אומר לטענת הזיוף וזכיתי לכוון לדעת גדולים, במאמר שנכתב ע"י חד מתלמידיו המובהקים של החזון אי"ש, רבי ישעי' קרליץ זיע"א (לאפוקי ממנה שמנסים להציג מאן דהו כתלמיד של תלמידיו, ומהפך דא"ח לדמיונות כוזבים).


והנה דב"ק של רבי ישראל מאיר וויינטרויב[1] שליט"א, במאמרו בהירות במסורת רבותינו - מרן החפץ חיים זיע"א וביחוד בענין הרב הראשי הציוני הידוע, פרק ח - אודות ר' לייב בנו של החפ"ח וגילוי אגודת סתר שבישיבת וואלוז'ין[4], עמ' צה

בין בני החבורה היו ביאליק הידוע לשמצה, וגם דון יחיא, שהגיע לרבנות, והוא היה מוחדר בבית הגאון בעל אור שמח זללה״ה ובזה יש לתלות את הכתב המזיוף על שם האור שמח בענין החלטת ״סן רימו׳׳, שנדפס ע״י העוכר הזייפן הידוע פישמן, כמדומה בעתון ׳׳ההד״, ובא׳ מן האגרות הסודיות הם מודיעים בשמחה שעלה בידם לרכוש את בנו של החפ״ח לרשתם.

ואחרי דברי קילורין אלו מה עוד יש להשיב ולומר, אלא הדברים ניכרים לכל בר דעת.


לסיכום העניין - לאפוקי מכל מיני יחצ"ני המזרחי למיניהם שניסו רק לברבר לשפה ולחוץ - ולכן כאשר מדובר במקורות שתנועות המזרחי מנסה להביא יש לבחון במאה עינים אם לא יותר ולבדוק אם אכן כך הדברים כי לרוב עסקינן בזיופים, צנזורות, סילופים ובכלל עמארצות גמורה


בברכת 'שמע האמת ממי שאמרה'

מאה שנים לזיוף המכתב של האור שמח, פרק ב
מאה שנים לזיוף המכתב של האור שמח, פרק ב
 

שיעור 'האם אפשר לקבל אישור מאוה״ע לעבור עליה בחומה' (דף הסבר לשיעור)

_________________________________

[1] רבי ישראל מאיר ב"ר שמואל וויינטרויב שליט"א – בנו של רבי שמואל וויינטרויב זיע"א (אבד"ק קארלין וראש ישיבת בית יוסף דנאווארדאק בפינסק לונדון יצ"ו). מתלמידיו ה מובהקים של החזו"א זיע"א., לאחר פטירת אביו ממלא את מקום אביו כר"י בית יוסף דנאווארדאק בפינסק לונדון יצ"ו. [2] מובא מתוך הקובץ תורני גינת ורדים, מדור גן המלך, עמ' פז-צו (סיון-אב ה'תשס"ט, ניו יורק).


Commenti


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page