top of page

המענה על הטענה תראה כמה ישיבות יש במדינת ישראל

למען אחי ורעי! הנה לא פעם באים אותם בעלי דעות משובשות עם התורה המשובשת שלהם וטוענים טענות שאין להן שחר, טענות שמבוססות אך ורק ע"פ חמשת החושים (שמיעה, ראיה, ריח, טעם ומישוש), ואת חוש השכל והלב השאירו בצד


אבל הנה כבר זכינו כבר בהיסטוריה שלנו ללמוד מצדיקי האמת שלא כל מה שרואים זה כהוויתו, מכיוון שכבר מצינו שבספרד היו המון ישיבות, ובכל זאת הנה נרגם גירוש ספרד למרות כל ה"ישיבות" שהיו שם לאלפים, כי גם שהיו הרבה ישיבות בכלל לא למדו כראוי תורה, אלא תורה משובשת כשם של בעלי הדעות המשובשות שערבבו תורה עם אקדמיה (רח"ל), וחשבו לעצמם שע"י כך הם בעצם יגדילו תורה ויאדירו אבל בדיוק ההפך הגמור נגרם מכך.


והסיבות לכך מתוארת בספה"ק של רבי יוסף יעב"ץ 'החסיד יעב"ץ' זיע"א (ה'ר - ח' באדר ה'רס"ח), אור החיים, פתיחה

...ויאמר ה' על עזבכם את תורתי, צדיק אתה ה' וישר משפטיך, הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא, כי הדור הרע הזה, ואם הרבינו פשע ועבירות אין ספורות העון העצום אשר היה בידינו עזיבת התורה ממש, כי מימי קדם לא היתה מלאה ספרד מישיבות ותלמידים כמו שהיתה בעת הגירוש,
אך נחלקו התלמידים לכמה כתות, יש מהם שהיו לומדים ששה או שבעה שנים אצל הרבנים הגדולים מחדדים שכלם כחרב חדה, והיו לומדים אחרי כן חכמות חיצוניות, לא יאמר עוד ארון ברית ה' ולא יזכרו בו ולא יפקדו ולא יעלה על לב (יח) ותוהים על הראשונות.
ויש מהם אשר פרשו לגמרי (יט) והתעסקו בהבלי העולם.
ויש מהם אשר תפסו אומנות התורה אבל לא שתו לבם רק לפלפל לבד להודיע את גבורתם שיכולים בפלפולם לטהר את השרץ ובזה הוציאו כל ימיהם ולא באו לתכלית התורה, אין צריך לומר לתכלית הכל שהוא המעשה והחסידות אלא אפילו לידיעת הדינים הצריכים בכל יום כגון ציצית ותפילין איסור והיתר. ומעט מזעיר אשר התעסקו לדעת מה יעשה ישראל, ואף גם הם לא לשמה רק להתגדל ולהתפאר בפני עם הארץ גאה וגאון ודרך רע, ובטלו במיעוטם העושים לשמה,
ע"כ לא יכלו להגן על דורם כי אלף יבשי וחד רטיבא אכלי יבשי לרטיבא [עי' סנהדרין צג.]:

אז הנה לנו לימוד חשוב מאוד לדורנו לדעת ולהבין כי לא משנה כמה ישיבות ישנם, אלא השאלה מה לומדים שם.


ואם אח"כ יפנו ללימודי אקדמיה, ויוציאו כמה תארים שרוצים בכל מיני תחומים, כגון ד"ר ליהדות וכיו"ב מהחולי הרע שיש בדורנו שאפילו קיים אצל חובשי כיפות שחורות למיניהם שחושבים עצמם לגאוני עולם בכך שחושבים שגילו גילויים מרעישים על רבנים נדירים, או כל מיני אירועים היסטוריים מספרי היסטוריה מסולפים, מסיפורי מעשיות מפוברקים, מפורסמים של שקר למיניהם וכיו"ב


השי"ת יזכנו שתקויים בנו התפילה 'ושים חלקנו עמהם ולעולם לא נבוש'Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page