top of page

המזימה לסתור את דברי ויואל משה

למען אחי ורעי! לכבוד הילולת כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל טייטלבוים זיע"א, הנה עלה לתרופה מהספה"ק 'בוצינא קדישא', המזימה לסתור את דברי ויואל משה

לאחר שרבינו הוציא לאור את ספרו הקדוש ויואל משה, התבטא רבינו כמה פעמים ואמר, אם יש למי שהוא לשאול ולהקשות על דברי ועל בירור ההלכה שביררתי, אדרבה שיבואו וישאלו ויפלפלו אתי. ואני מוכן ומזומן בכל עת ובכל שעה להתפלפל עם כל רב ות"ח הרוצה לערער על דברי, במשא ומתן של הלכה כדרכה של תורה. אבל אף אחד מחכמי התורה לא העיז לסתור את דברי רבינו.
ופה המקום אתי לספר, שהסה"ק ויואל משה גרם לרעש ומבוכה גדולה בין כל החוגים, ובפרט בין אותם החוגים שנתפסו לדעות הציונים. אפס שלא היה בהם מי שהוא שיהין לצאת ולסתור את הדברים האמיתיים שהעלה רבינו בספרו הגדול.
כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל טייטלבוים זיע"א
כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל טייטלבוים זיע"א
ויש באמתחתי מכתב חוזר אשר כתב אחד מראשי רבני הציונים הדתיים, אשר בו פונה הרב ההוא אל חבריו הרבנים, ומבקש אותם לשנס מתניהם ולצאת בכותבת הגסה נגד ספרו של הרבי מסאטמאר. הרב הציוני ההוא כותב בתוך דבריו, שלא מספיק מה שמתקיפים את הרבי מסאטמאר בהעתונים ובכל מיני כתבים וחוברות, אלא צריך לייסד "מכון מיוחד" של תלמידי חכמים ובני ישיבות שישקיעו את כל עיונם ומרצם לחבר ולהוציא לאור ספר גדול מיוסד על יסודות הלכה והשקפה, לסתור את דברי הרבי מסאטמאר. ובמכתבו כותב הרב ההוא שעומד לרשותו סכום עצום שתרמו אנשים מהמחנה הציוני דתי למטרה זו, לחבר ספר נגד מסקנות הסה"ק ויואל משה. ומסתמא ימצאו עוד הרבה אנשים שיהיו מוכנים לתרום כסף רב למטרה זו! -
אולם עד היום לא יצאה לפועל מחשבתו זו. ולא עלה ביד מי שהוא לסתור את הדברים הנכוחים והאמיתיים שבירר רבינו הק'.
נתקיים ברבינו תורת אמת היתה בפיהו ועולה לא נמצא בשפתיו בשלום ובמישור הלך אתי ורבים השיב מעון, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה"צ הוא.

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page