top of page

הליצן שרצה להיות גדול הדור

למען אחי ורעי! לא פעם יחצ"ני קוק יש להם 'ממשיך דרכו' שצריך גם הוא יחצ"נות כדי להללו כ'גדול הדור' אם כי אמנם לא מדובר בגדול דור שבקי בספרי הלכה, כי אם לפי שיטתם גדול דור בספרי אמונה ובמקרה הנ"ל ספרי קוק


אבל מדי פעם יש פשלות ואותו 'גדול הדור באמונה' (עפ"ל) מוציא מכתב ובו הוא מביע את דעתו, פעם הוא התבטא לגבי כך שמשה קצב עובר רדיפה תקשורתית על כך שהוא הואשם בכך שהטריד מינית אחת מעובדותיו, וכן הלאה על זאת הדרך


והפעם בנושא של הבחירות הטמאות הוא מביע את דעתו, אבל קודם לכן צריך לציין מהי הסיבה שפתאום הוא הי' צריך לצאת בפומבי עם מכתב מסוג כזה, הלא היא משום סיבת עבודת המולך היא הממלכתיות שלהן הם סוגדים, פשוט פנה אליו ראש הכופרים וביקש ממנו היתר


והנה אץ לו רץ לו 'גדול הדור התורן מטעם מלכות המינות' ומבצע לפי הזמנה ומוציא ממחסן הביטויים שלו מושגים כגון 'קידוש השם ו'חילול השם' 'קידוש השם מתוך חילול השם ' ו'חילול השם מתוך קידוש השם' פשוט סלט ערב-רב


השי"ת יזכנו להדבק לצדיקי האמת ולהתרחק מרבני השקר למיניהם כדאיתא בדב"ק שלהגאון מווילנא זיע"א, יהל אור בראשית כ"ח ע"ב, ד"ה ומשה בגינייהו, אות יב

אדם הראשון חטא בשביל הנשמות שהיו כלולים בו מערב רב אינון גרומו לו לחטוא, וכן משה רבינו עליו השלום היה כל אותו הדור ששים רבוא, ורוחו מתפשט עליהם גם על הערב רב, ועל ידי כן בא לכלל טעות, והן ערב רב שרוצים להיות להם שם רב וגדול והם קופצים להורות, אף על פי שלא הגיעו להוראה, וכעס עליהם משה ובא לכלל כעס בא לכלל טעות, והכה בסלע וגרם שלא ימצאו הלכה פסוקה במקום אחד, ויצאו המים טיפין טיפין בקושיות ופירוקין.
מכתב תמיכה שתומכת במשה קצב שהואשם בעבירות הטרדה מינית
מכתב תמיכה במשה קצב שהואשם בעבירות הטרדה מינית, דרך אגב בנו של משה קצב למד בהר המור, חומר למחשבה

והן ערב רב שרוצים להיות להם שם רב וגדול והם קופצים להורות, אף על פי שלא הגיעו להוראה
והן ערב רב שרוצים להיות להם שם רב וגדול והם קופצים להורות, אף על פי שלא הגיעו להוראה

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page