top of page

הטוענים והחושבים שכל אחד מהם משיח

למען אחי ורעי! דע לך שהנה אנו עדים לתפועות חדשות לבקרים שישנם כאלו שטוענים שהם המשיח ו/או שהרב הוא המשיח ו/או שהאדמו"ר שלהם הוא המשיח, והרי זה הפך פסק ההלכה של הרמב"ם זיע"א, משנה תורה, הלכות מלך המשיח, פרק י"א הלכה ד'

אם עשה והצליח ונצח כל האומות שסביביו ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח בוודאי


ואם על פי אי אלו וורטים למיניהם שמנסים לטעון על מאן דהו ככל שיהי' גדול בתורה ויר"ש אבל עדיין לא עשה כל הנ"ל, אזי איננו משיח כלל וכללועוד איתא מפורש נאמר ברוח הקודש על ידי הנשר הגדול הרמב"ם זיע"א, אגרת תימן

ואלה הדברים שקדמה הבטחתם ע"י הנביאים שהודיעונו כמו שאמרתי לכם. שבקרוב לימות המשיח האמיתי ירבו הטוענים והחושבים שכל אחד מהם משיח, ולא תעמד טענתם ולא תתאמת, ויאבדו הם ויאבדו עמהם רבים.

ואני אוסיף ואומר שלא רק התרבו אלו שטוענים שהם המשיח, אלא כל אלו אותם שחושבים על אותם רבותיהם כמשיחים, והם חושבים עצמם לבחינת 'חמורו של משיח', ואם אותם רבותיהם אינם 'משיח' לכל הפחות נדע שהם לא באמת 'חמורו של משיח' אלא רק חמורים, ונתרבו החמורים, דייקא אנשים שמתנהגים כחמורים, כידוע לכל ואכמ"ל.


גם הרצל שר"י חשב את עצמו למשיח, ושאב מדמותו של ש"צ שר"י, וקוק בעקבותיו
עני ורוכב על חמור .... דוגמת האנשים שהתרבו בעקבות דמיונות ה"משיחים"


פוסטים קשורים

הצג הכול

למען אחי ורעי! דרשה מאת רבי נתן יוסף מייזעלס זיע"א (אב"ד ור"מ דקהל אבני שלמה מאנסי יצ"ו, איש אמונו של רבינו הקדוש מסאטמאר זצוק"ל, ועוד שמעתי אודות הגרנ"י מייזעלס זצ"ל: רביה"ק מסאטמאר זי"ע הורה לו כמה

למען אחי ורעי! הנני שמח להביא בפניכם מאמר המתייחס לענייני דיומא 'זאת התורה לא תהא מוחלפת' מאת הגאון הצדיק רבי נתן יוסף ב"ר שלמה מייזעלס זיע״א (אב"ד ור"מ דקהל אבני שלמה מאנסי יצ"ו, איש אמונו של רבינו

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem
  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

bottom of page