top of page

הוי אשור שבט אפי ומטה הוא בידם זעמי

למען אחי ורעי! הנה אמר ישעי' הנביא ע"ה (פרק י' פס' ה'):

הוי אשור שבט אפי, ומטה הוא בידם זעמי


ופירש"י, שם

"הוי" - כי עשיתי את אשור שבט אפי לרדות בו את עמי.
"ומטה הוא זעמי" - בידם של בני אשור.

מהו דבר ה' שבא הנביא לומר לנו שאם נראה שגוים באים עלינו, אנחנו צריכין לעשות חושבין, מדוע זה קרה לנו, מה עשינו לא בסדר שהקב"ה שלח עלינו צרה כזאת.


והנה לצערנו הרב, הכפירה הציונית, כפשוטו שהיא כפירה, כי לפי תפיסת עולמה של הציונות, אם באות עלינו צרות, מחשבת הכפירה הציונית באה ואומרת לנו 'לא היו לנו מספיק כלי נשק, לא הינו נחושים מספיק, לא הינו מספיק 'כל דאלים גבר', צריך להחזיר את כוח ההתראה, בכוחות עצמנו נגאל את עצמנו מהמצב הזה, וכיו"ב.


וע"מ שהדברים יהיו מחודדים יותר, אביא את דב"ק של בעל נפש החיים (תלמיד הגר"א) שהובא בשם החפץ חיים, (רבי אלחנן בונם ווסרמן הי"ד זיע"א, עקבתא דמשיחא, מאמרים על התקופה, פיס' יג)

...'החפץ חיים ז"ל (בשם הגרי"צ בן בעל נפש החיים ז"ל) פירש את המימרא "פני הדור כפני הכלב", , מטבעו של הכלב, כי אם יסקלו אותו באבן מיד הוא מתנפל על האבן לנשכה, בשעה שהמן קם על ישראל, יש לדעת כי המן זה אינו אלא מקל השלוח מן השמים לחבטנו בו "הוי אשור שבט אפי" (ישעי') אין שום טעם להלחם עם המקל, כי כלום חסרים מקלות בשמים 'הרבה שלוחים למקום'.
יש לנקוט באמצעים שימנעו את העמים להקים מקלות עלינו בימי עקבתא דמשיחא, תהיה הדעה נעדרת וככלב שוטה ינשכו את המקל, מנהיגינו המתחדשים הכריזו מלחמה על ממלכות אדירות, מה כוחנו? ומה גבורתנו? מאמרים בעתונים הם 'הכדורים' שאנו יורים בהם אל האויב, והתוצאה מה היא? מבעירים רק את חרונם וזעמם של הנחשים עלינו, המנהיגים רואים רק את המקל ומסרבים להכיר את המכה במקל, "והעם לא שב עד מכהו" (ישעי').

לכן עצה טובה לכל אלו שרואים המתרחש סביב עם כל מיני 'מקלות' 'גרזנים' 'אבנים' וכיו"ב... אל תנהגו כמו כלבים, דהיינו תפיסת העולם הציונית הכפרנית, של "על חרבך תחיה" של "הידים ידי עשו"


אלא ננסה להפנים את דרכו של יעקב אבינו ע"ה 'הקול קול יעקב' להתפלל להשי"ת שיפקח עינינו להבין מדוע קרה הדבר, ושיעזור לנו לחזור בתשובה כאשר קורים לנו מקרים כאלו, שלא נשוב עוד לעשותם "ובא לציון גואל".

פני הדור כפני הכלב... הוי אשור שבט אפי... הרבה שלוחים למקום.
פני הדור כפני הכלב... הוי אשור שבט אפי... הרבה שלוחים למקום.

פוסטים קשורים

הצג הכול

My Journey with Authentic Chassidic Teachings

As a professional navigating the complexities of a fast-paced world, finding moments of spiritual connection can often feel like a distant dream. This is a sentiment that resonates deeply with many in

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page