top of page

הגאווה שהתגלתה לאחר רעידת האדמה

למען אחי ורעי! הנה לאחר שטורקיה וסוריה וגם קצת אצלנו בזעיר אנפין התרחשה רעידת האדמה, התגלתה אצל כמה מהידעונים שחושבים עצמם לרבנים, מידת הגאווה, במקום ללמד את עמך בית ישראל דב"ק של חז"ל (מס' יבמות סג ע"א):

א"ר אלעזר בר אבינא אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל שנאמר (צפניה ג, ו) "הכרתי גוים נשמו פנותם החרבתי חוצותם" וכתיב (צפניה ג, ז) אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר'

ופירש"י, שם:

'בשביל ישראל - ליראם כדי שיחזרו בתשובה'.

דהיינו שבמקום להחדיר לישראל יראה בשביל שיחזרו בתשובה, רבני הערב-רב דברו סרה של מידת הגאווה, רח"ל.


במקום לחזק את ישראל ביראת שמים בשביל שיחזרו בתשובה העדיפו כת הדרשנים לעסוק בקלקול המידות, של גאווה סרוחה.


וכן לא הבינו שכאשר קורה דבר מסוג כזה, הרי גם קהילות יהודיות מצוייות לרוב בטורקיה, וגורל אחיהם אשר גרים בטורקיה איננו מונח מול עיניהם אלא רק מידת הגאווה, של "כוחי ועוצם ידי"


השי"ת יהי' בעזרנו להתחזק במידת הענווה, יראת השמים וכן בסופו של דבר לתשובה שלמה.


בשביל ישראל - ליראם כדי שיחזרו בתשובה (פירש"י יבמות סג ע"א)
בשביל ישראל - ליראם כדי שיחזרו בתשובה (פירש"י יבמות סג ע"א)

פוסטים קשורים

הצג הכול

למען אחי ורעי! הנה יש לתהות בעניין שמעון ולוי ע"ה, מדוע יעקב אבינו ע"ה כ"כ מעביר עליהם ביקורת קשה, כדכתיב (ברא' מט' ה'): "שִׁמְעוֹן וְלֵוִי אַחִים כְּלֵי חָמָס מְכֵרֹתֵיהֶם". ופירש"י שם: "כלי חמס" - א

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem
  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

bottom of page