top of page

הבלוף של סטטוס קוו

למען אחי ורעי! הנה מדי פעם שומעים את אלו שחושבים עצמם למפלגות "חרדיות" מדברים על ה'סטטוס קוו'... ובכן מהו אותו 'סטטוס קוו' המדומיין


קצת נבאר מהו כדי לסבר את האוזן 'הסטטוס קוו' הוא מסמך שחתמו עליו ראשי אגודת ישראל עם ראש הכופרים דאז בן גוריון שר"י, שנועד לרמות את ציבור המצביעים של המפלגות החרדיות כאלו הם שומרים על מצב שכביכול מדינת ישראל היא 'מדינה יהודית', ושהם כך לכל הפחות טוענים שהם שומרים על "הסטטוס קוו" שבין הציבור הדתי והחילוני.


הציבור החרדי טוענים שתפקידם הוא לשמור על צביונה הדתי של מדינת ישראל, גם במחיר של חיבור בין הדת למדינה ולעבור על הציווי (אבות דרבי נתן, פ"ט מ"ד)

אל תתחבר לרשע, ואפילו לתורה


אבל בסופו של יום "הסטטוס קוו" הוא בדיחה, כי באמת האופי של מדינת ישראל הוא לא לקיים אף סממן דתי והכל הוא על דרך הבלוף


רק אצל המזרחיסטנים זה רק דמיונות כביכול זוהי מדינה יהודית ובכלל לכתחילה לא צריך שום סטטוס קוו כי אפילו אם היא תהי' מדינת כל אזרחיה עדין היא תהי' אתחלתא דגאולה לפי שיטתם


השי"ת יזכנו לפקוח עינים עיוורות ולעורר יהודים לשוב אל אביהם שבשמים.


מכתב הסטטוס קוו
.pdf
Download PDF • 112KB

הישראבלוף של הסטטוס קוו
הישראבלוף של הסטטוס קוו


פוסטים קשורים

הצג הכול

למען אחי ורעי! הנה יש לתהות בעניין שמעון ולוי ע"ה, מדוע יעקב אבינו ע"ה כ"כ מעביר עליהם ביקורת קשה, כדכתיב (ברא' מט' ה'): "שִׁמְעוֹן וְלֵוִי אַחִים כְּלֵי חָמָס מְכֵרֹתֵיהֶם". ופירש"י שם: "כלי חמס" - א

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem
  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

bottom of page