top of page

האבולוציה של אנשי דור ההפלגה

למען אחי ורעי! הנה אלו שמנסים לעצב ולהנדס את תפיסת העולם של כל האנושות כולה לפי דעותיהם הכפרניות החליטו להמציא שיטה המכונה 'אבולוציה' וע"פ שרטוטיהם (ושריטותיהם) החליטו לטעון שהאדם התפתח באופן כלשהו מהקוף


אבל אנחנו שנאמנים לקבלה ולמסורת של תורה שבכתב ותורה שבע"פ יודעים מה שחז"ל האירו לנו מאותו הדור האפל של דור ההפלגה כדאיתא במסכת סנהדרין, דף קט ע"א

דור הפלגה אין להם חלק לעולם הבא וכו': מאי עבוד אמרי דבי רבי שילא נבנה מגדל ונעלה לרקיע ונכה אותו בקרדומות כדי שיזובו מימיו מחכו עלה במערבא א"כ ליבנו אחד בטורא (אלא) א"ר ירמיה בר אלעזר נחלקו לג' כיתות אחת אומרת נעלה ונשב שם ואחת אומרת נעלה ונעבוד עבודת כוכבים ואחת אומרת נעלה ונעשה מלחמה זו שאומרת נעלה ונשב שם הפיצם ה' וזו שאומרת נעלה ונעשה מלחמה נעשו קופים ורוחות ושידים ולילין וזו שאומרת נעלה ונעבוד עבודת כוכבים (בראשית יא, ט) כי שם בלל ה' שפת כל הארץ תניא רבי נתן אומר כולם לשם עבודת כוכבים נתכוונו כתיב הכא (בראשית יא, ד) נעשה לנו שם וכתיב התם (שמות כג, יג) ושם אלהים אחרים לא תזכירו מה להלן עבודת כוכבים אף כאן עבודת כוכבים אמר רבי יוחנן מגדל שליש נשרף שליש נבלע שליש קיים אמר רב אויר מגדל משכח אמר רב יוסף בבל ובורסיף סימן רע לתורה מאי בורסיף אמר ר' אסי בור שאפי:

ומכאן אנו למדים שהקשר בין הקוף לאדם הוא לא מקרי אלא שמקור הקוף הוא מעניין של מלחמה נגד השי"ת, העזות מצח לבוא ולעשות מרידה, כדרכם של נמרוד שמכיר בוראו ומתכוון למרוד בו, ולעשות מרידה באופן של כוחי ועוצם ידי.


אבל ראוי להבין מדברי קדשם של חז"ל עוד משהו מאוד ענייני מהמקרא, דהנה נאמר כבר בכמה פסוקים לפני מעשה מגדל בבל, את הפסוקים האלו


בראשית פרק י פסוק ה

מֵאֵלֶּה נִפְרְדוּ אִיֵּי הַגּוֹיִם בְּאַרְצֹתָם אִישׁ לִלְשֹׁנוֹ לְמִשְׁפְּחֹתָם בְּגוֹיֵהֶם:

בראשית פרק י פס' כ'

אֵלֶּה בְנֵי חָם לְמִשְׁפְּחֹתָם לִלְשֹׁנֹתָם בְּאַרְצֹתָם בְּגוֹיֵהֶם:

בראשית פרק י פס' לא

אֵלֶּה בְנֵי שֵׁם לְמִשְׁפְּחֹתָם לִלְשֹׁנֹתָם בְּאַרְצֹתָם לְגוֹיֵהֶם:

לאחר מכן הנה כתיב בראשית, פרק יא פס' א

וַיְהִי כָל הָאָרֶץ שָׂפָה אֶחָת וּדְבָרִים אֲחָדִים:

וכאשר העניש אותם העניש אותם על עניין 'השפה' כדכתיב, שם בפרק יא פס' ז

הָבָה נֵרְדָה וְנָבְלָה שָׁם שְׂפָתָם אֲשֶׁר לֹא יִשְׁמְעוּ אִישׁ שְׂפַת רֵעֵהוּ:


וע"פ דב"ק של חז"ל כעת מתבהר לנו כיצד הדבר נעשה ע"י כך שנהפכו להיות קופים לא הצליחו להבין שפתם אחד של השני


ואם תרצו להקשות ממדרש פרקי דרבי אליעזר, פרק כד

והיו רוצין לדבר איש בלשון רעהו ולא היו מכירין איש לשון רעהו מה עשו לקחו איש חרבו ונלחמו אלו עם אלו למשחית וחצי העולם שם נפל בחרב ומשם הפיצם ה' על פני כל הארץ שנ' ויפץ ה' אותם על פני כל הארץ

דהנה גם הביאור הנ"ל מסתדר עם דב"ק של חז"ל בפדר"אולסיום נתפלל שהשי"ת יצילנו מהקלקול האיום והנורא הזה של מרידות למיניהם, אם ע"י מלחמות (מרידה באוה"ע) ואם ע"י בנית חומה ומגדל (עליה בחומה) ואם ע"י הפיכת לשון הקודש לשפה אחת (דהיינו הפגם של הפיכת 'לשון הקודש' ל'שפה עברית')


א גוט שבת און א פריילעכן שבת


פוסטים קשורים

הצג הכול

דברי יואל על מגילת רות

כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל ב"ר יו"ט ליפא טייטלבוים זיע"א, דברי יואל מועדים חלק י' – שבועות, סימן קל"ג, משנת תרצ"ג ויהי בימי שפוט השופטים וגו' ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך וגו' כי אל אשר תלכי אלך וגו'

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page