top of page

דברים כדרבונות מפי הגאון הגדול רבי דוד מיכאל שמידל שליט"א

למען אחי רעי! הנה דברים כדרבונות מפי הגאון הגדול רבי דוד מיכאל שמידל שליט"א, שריד לדור דעה ומגדולי תלמידי החזו"א זיע"א, בהפגנה על גזירת גיוס בנות שהתקיימה בליל שישי פרשת בלק י"א תמוז תשפ"ג מול שערי הכלא

אין מילים לדבר ולפרט הדבר הנורא שקרה כאן, לקחת ולחטוף בכח בנות ישראל ממשפחתם, ולנסות לכפות עליהם לעבור המעשה שפסקו עליו כל גדולי ישראל שנכלל בין העבירות החמורות ביותר, שהרי העבירות החמורים ביותר הם העבירות שביהרג ואל יעבור יהיה מה שיהיה לא יעבור עליהם, ועל זה רוצים לכפות בנות ישראל זרע האבות הקדושים, הם צריכים לעמוד חזק ומה שאינם נכנעים ונשארים כאן בבית הכלא וכלא הוא דבר קשה וגם עושים להם קשיים זה הוא קידוש שם שמים מצידם, איני יודע איזה חינוך קיבלו אבל רואים שאינם מסכימים ומקבלים עליהם כל הקשיים בכדי שלא ללכת היכן שאסור באיסור חמור, ועל זה ציוו כל גדולי ישראל שצריכים לעשות הכל ואפילו דברים שאינם בסדר הרגיל לעשות כדי לעזור לבנות ישראל לחזור לבתיהם,
בפרשת השבוע (פרשת בלק) בלעם נתן עצה לבלק כשהקללות לא הצליחו שיש לו עצה אחת "אלקיהם של אלו שונא זימה הוא" ונתן העצה והצליח קצת, וכבר היה סכנה להמשכו של כלל ישראל, עד שהגיע פנחס ועשה מה שעשה ובזכות פנחס לא כליתי את בני ישראל בקנאתי, בשעתו כשארגנו ההפגנה הגדולה נגד שירות לאומי עוד בחייו של החזון איש – או נגד גיוס כמדומני שאז היה מדובר בשירות לאומי ואינו נפק"מ שעל זה פסקו כולם שדיניהם שוה – הגיעו מבני ישיבות לשאול את החזו"א אם צריכים ליסע שהרי ההפגנה היתה בירושלים וליסוע לירושלים בימים ההם היה הרבה יותר קשה מאשר היום ושאלו הרי הוא ביטול תורה, ענה להם מרן החזו"א גבי פינחס גם היה ביטול תורה, זה שמעתי בו ביום מהרבה ששמעו את זה
מהחזו"א. ומספרים עוד שמישהו בא לשאול שאע"פ שאין בהפגנה משום ביטל תורה אבל אני מגיד שיעור – איני יודע מי הי' השואל – מספרים שהחזו"א השיבו שענה לו שגם פנחס הי' מגיד שיעור, ופנחס הרי אנו יודעים מה שעשה, אבל החזו"א לא שלחם אז לירושלים אלא להפגין קצת, נמצא שזה הוא גם מעשה פנחס מה שבאים להתאסף יחד להפגין זה מעשה פינחס.
אם הי' אפשרות לדבר שישמעו בפנים ליושבים בכלא היו צריכים לומר להן שידעו שזהו קידוש השם, ונכללים ברשימה בין אלו שבכל הדורות לא נכנעו לכל הרדיפות והחזיקו בשמירת התורה והמצוות וזהו קידוש השם.
יש גם בחורים שיושבים בכלא, ומה הם רצו, ללמוד בישיבה והרשעים דאז הבינו שצריכים להניח ללמוד בישיבה אך כהיום כבר מדברים אחרת, אבל הם עומדים בזה חזק וזכו לקדש שם שמים, איני יודע באיזה זכות זכו שבחרו בהם מתוך הרבה שהם יהיו המקדשי שם שמים.
יתן השי"ת שכל הרשעה כולה כעשן תכלה ונוכל לעבוד את הרבש"ע ללא מפריעים וללא כפי' לשום דבר שהיא שלא כדרך התורה, והחזו"א אמר עליהם שהוא גזירה וגזירה עבידא דבטלא, עוד אמר בהזדמנות שברור אצלי שמשיח לא יקבל המפתחות מהם, והכל יכול להיות בבת אחת, אני מאמין וכו' שאע"פ שיתמהמה עכ"ז אחכה לו בכל יום שיבא, אבל עוד מקודם שיבא יתקיים כל הרשעה כולה כעשן תכלה, והיתה להשם המלוכה בקרוב אמן.

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page