top of page

ברכת שנה טובה

למען אחי ורעי! לכל המבקרים והמעיינים ואלו שמכירים אותי אישית הנני מאחל לכולם שנה בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה שבה יקויים בנו דברי קדשם של אנשי הכנסת הגדולה ע"ה

'ובכן תן כבוד ה' לעמך. תהילה ליראיך. ותקוה טובה לדורשיך. ופתחון פה למיחלים לך. שמחה לארצך וששון לעירך. וצמיחת קרן לדוד עבדך. ועריכת נר לבן ישי משיחך. במהרה בימינו
ובכן צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלזו. וחסידים ברנה יגילו ועולתה תקפץ פיה וכל הרשעה כולה כעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ'.

בברכת א גאנץ יאר פריילעך

א גאנץ יאר פריילעך
שנה טובה ומתוקה, א גאנץ יאר פריילעך

Comentarios


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page