top of page

במדינת הגמדים רעש מהומה על שכונת מאה שערים

למען אחי ורעי! כעת אומר דבר מה על דרך הלצה שהננו יודעים כי כבר משטרת ישראל כבר סיימה לטפל בכל הפשעים שקיימים במדינת ישראל החל מבעיית הסמים והכנופיות בנגב, פריצות לבתים וגניבת מכוניות, אלימות במגזר החילוני הן נגד נשים והן נגד גברים, ירידה מוסרית, פשע מאורגן וסחר בנשים... וכעת כל מה שנותר להם לעשות זה לטפל בציבור שמנסה לחיות את החיים שלו לא לפי שגעונות הציונות...


וזה כבר כשלושה לילות שנכנסת המשטרה למאה שערים, תוך שהיא זורקת רימוני הלם ומבצעת מעצרי שווא, בשל ההפגנות כנגד הרכבת הקלה בירושלים - כי לכולם מותר להפגין ורק להם אין זכות להפגין, כאלו מדובר בקבוצת אנשים שפרצו לבית ראש הכופרים.


כחלק מהפארסה המשטרתית, הכוחות הגיעו גם לשכונת בית ישראל - ופרצו לדירה של זוג קשישים בני 80, כאשר אחרי דקות התברר שזו טעות בכתובת. כמו כן, בכמה כתובות נוספות התברר לכוחות אחרי הפריצה שמדובר בטעות בכתובת.


ונשנן את דברי קדשו של רבנו יעקב בעל הטורים זיע"א, (במדבר א,נ)

הפקד שנים במסורה, הפקד את הלוים ואידך הפקד עליו רשע (תהלים קט,ו) וזה הוא שאמרו אין אדם נעשה שוטר מלמטה אלא א"כ נעשה רשע מלמעלה, וזהו הפקד את הלויים שנעשו שוטרים, הפקד עליו רשע.


וכן אמרו כבר חז"ל במס' סנהדרין, דף צח ע"א

אמר רבי שמלאי משום רבי אלעזר בר"ש אין בן דוד בא עד שיכלו כל שופטים ושוטרים מישראל שנאמר (ישעיהו א, כה) ואשיבה ידי עליךואצרוף כבור סיגיך וגו' ואשיבה שופטיך

ופירש"י שם

סיגיך - תערובות שבך: (ראה בספה"ק אבן שלמה להגר"א פרק יא)


השי"ת יהי' בעזרנו למען כבוד שמו ית' להנצל משלטונתא דערב-רב, ויתן לנו כוחו לחכות למשיח צדקנו ובזכות החכיה והצפיה נזכה לגאולה בב"א.

משטרת ישראל במבצע נועז לעצור חשוד, שחמק מהם כבר כמה פעמים על ידי כך שהתחפש לאשה
משטרת ישראל במבצע נועז לעצור חשוד, שחמק מהם כבר כמה פעמים על ידי כך שהתחפש לאשה :)

משטרת מדינת הגמדים משתמשת ברימוני הלם בשכונה של יהודים, על יהודים שאינם חמושים


Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page