top of page

אסור למנות על הצבור אנשים רשעים ואכזרים

למען אחי ורעי! דע לך שאמנם כעת הדא"ח הנ"ל שייך יותר לפרשת שופטים, אבל מכיוון שזה נוגע לענייננו הדא"ח הנ"ל, ראוי ללמדו כעת לבית ישראל ע"מ שיהודים רבים ינצלו מהכפירה של הבחירות הטמאות.


והנה אחד מתלמידיו המובהקים של הרמב"ן, הלא הוא רבינו אהרון הלוי הברצלוני זיע"א (ד'תתקצ"א-ה'ס"ג) שמברר לנו כדקא יאות את ענייני מלכות ישראל ע"פ ספר המצות של רבינו משה ן' מימון 'הרמב"ם' זיע"א, ספר החינוך, לאו, סוף סי' תצח

ונוהג איסור זה לענין המלוכה בזמן שישראל על אדמתן ביישובן, והוא מן האזהרות שהם על כלל הצבור, ולענין שאר שררות בישראל נוהג איסור זה בכל מקום, שאסור להם מן התורה למנות על הצבור אדם שאינו מבני ישראל.
ומשורש המצוה אתה דן שאסור גם כן למנות על הצבור אנשים רשעים ואכזרים. והממנה אותם, מפני קורבה או מיראתו להם או להחניפם, לא תסור רעה מביתו ועל קדקדו של אותו רשע ירד. ומי שלא ירא מכל אדם להועיל לרבים בכל כחו, שכרו יהיה אתו מאת השם יתברך תמיד בעולם הזה, ונפשו בטוב תלין לעולם הבא, וזרעו יירש ארץ.

ועוד ראוי לדון במפורש בדב"ק בכך שאמר שכל המינויין שבישראל הם רק למי שממלא אותם ביראת שמים, וההפך ראוי לשנאתו (שם, סימן תצז)

וכל המנויין שבישראל בירושה הם לו לאדם, שזוכה בה בנו אחריו, ובן בנו ובן בן בנו עד לעולם, והוא שיהא ממלא מקום אבותיו ביראת שמים, אבל כל שאין בו יראת שמים, אף על פי שחכמתו מרובה אין צריך לומר שאין ממנין אותו במנוי מן המנויין שבישראל, אלא שראוי לשנאתו ולהרחיקו, ועליהם אמר דוד "שנאתי כל פעלי און" (תהלים, ה ו).

דהנה בסופו של דבר כל אלו שאומרים שצריך להצביע להן משום שהם יצילו את עולם התורה או את הציבור החרדי, הרי הם שקרנים גדולים, מכיוון

* שהנשים הרפורמיות נכנסו לכותל המערבי בזמן שהנציגים "החרדים" ישבו בכנסת המינים.

* שסגירת הישיבות ובתי הכנסת היו בזמן שהנציגים "החרדים" ישבו בכנסת המינים.

* רדיפות והסתות נגד הציבור החרדי נעשו בזמן שהנציגים "החרדים" ישבו בכנסת המינים.

* גזרת הגיוס, אמנם לא החלה על ידם, אבל הם דאגו להמשיך אתה בזמן שהנציגים "החרדים" ישבו בכנסת המינים.

* חילולי שבת נעשו בזמן שהנציגים "החרדים" ישבו בכנסת המינים.

* יוקר המחיה והתייקרות הדירות נעשתה בזמן שהנציגים "החרדים" ישבו בכנסת המינים.

* ועוד ועוד ועוד הרבה קלקולים לאין ערוך ואין שיעור נעשו בזמן שהנציגים "החרדים" ישבו בכנסת המינים.


עצם ההצבעה היא הסכמה לכל הפשעים שנעשו שם באצטלא דרבנן, והכשר לכל העבירות שנעשו מאז ועד היום, והסכמה להמשך העבירות.


אזי כל הטענות הרפות שמנסים לטעון שהם מנסים להציל ממשהו שלא באמת נעשה באופן מוצלח, אלא אפילו יותר מקלקלים, הניסיון מוכיח שאין בכלל טעם להצביע להם.


ואם יטענו על הצלחות מזעריות פה ושם, הרי כל ההצלחות נעשו באופן של "הצגה" ו"אחיזת עינים", כי כולם שם הם גנבים שמנסים לגנוב מהאזרחים, וכל אחד עוזר אחד לשני שם בהצגה שלו, ועל הדרך רוצים לקבל הטבות של משכורות מנופחות ופטור ממסים.


קחו לדוגמא אפילו את הח"כים של הציונות הדתית לדורותם, הרי בסופו של דבר הם לקחו חלק בפינוי ההתנחלויות, ע"מ להמשיך הלאה את העמדת הפנים, ורק עשו הצגה כאלו הם נלחמים למען המתנחלים.


בשורות טובות ישועות ונחמות ושנזכה להנצל מכל הקלקולים של המפלגות הלכאורה "החרדיות".פוסטים קשורים

הצג הכול

נפל דבר בישראל

למען אחי ורעי! נפל דבר בישראל ביום שלישי, ערב חג השבועות, בשעה 12:58 הצביעו חברי הקואליציה כולל כל חברי הכנסת הלכאורה ''החרדים" על החלת דין רציפות לחוק הגיוס של גנץ מהכנסת הקודמת יו''ר הכנסת הכריז שבר

1 Comment


Unknown member
Nov 27, 2022

ה"" יצילנו מיידם של כל ה120 ארורים הפושעים היושבים בכנסת המינים /// ה"" יעקור אותם מתוכנו ויביא לנו משיח צדקנו לגאלנו גאולת אמת ולעולםםם אמן !

Like
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page