אלא אם כן הכריזו עליו רשע מלמעלה

למען אחי ורעי! עד מתי תלכו כצאן לטבח, ולא תראו הכיצד המפלגות החרדים, וכאשר מפלגה הוא מלש' פיגול, והינם ממש פיגול של ע"ז


אז הכיצד מרשים אנשים לרמות את עצמם המפלגות החרדיות שמכרו אותם הם יושיעו אותם...


וכבר כמה שנים שהפוליטיקאים החרדים לא מספיק שדחפו יהודים ללכת לצבא אלא ג"כ הוסיפו חטא על פשע דחפו אותם ללכת למשטרה, ר"ל


אלא הדברים קשורים זה לזה בין הפאלטיק ובין השוטרים, ע"פ דב"ר של חז"ל מסכת אבות פרק א משנה י

שמעיה ואבטליון קבלו מהם שמעיה אומר אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות ואל תתודע לרשות:

רמב"ם על משנה מסכת אבות פרק א משנה י

[י] רשות - השלטון. ואלו שלושת הציוויים יש בהם תיקון הדת והעולם, כי בהעדר מלאכה יצר מצבו ויגזול ויעשוק; ובבקשת השררה יבואו עליו נסיונות בעולם ורעות, כי יקנאו בו ויאיבוהו, ויפסיד דתו, כמו שאמרו: "כיון שנתמנה אדם מלמטה - נעשה רשע מלמעלה"; וכן ההיוודעות לשלטון, הבטחון ממנה בעולם הזה רחוק, והיא מפסידה הדת, כי לא ישגיח אלא במה שיקרבהו אליו. ואתה יודע סיפור דואג. זאת, והמלך אשר התקרב אליו משיח ה' ובחיר ה' ונביא.

שמא תגידו זה שכתב הרמב"ם "כיון שנתמנה אדם מלמטה - נעשה רשע מלמעלה" מה הקשר לשוטרים, על כך כבר הוסיף ואמר רבנו יעקב בעל הטורים, במדבר פרק א פסוק נ

הפקד. שנים במסורה. הפקד את הלוים. ואידך הפקד עליו רשע (תהלים קט ו). וזה הוא שאמרו אין אדם נעשה שוטר מלמטה אלא אם כן נעשה רשע מלמעלה. וזהו הפקד את הלוים, שנעשו שוטרים, הפקד עליו רשע:
עדות אחד מיני אלף על האכזריות ורשעותם של השוטרים
עדות אחד מיני אלף על האכזריות ורשעותם של השוטרים

וביאר לנו רבי חיים הלברשטם מצאנז זיע"א, שו"ת דברי חיים, חושן משפט, חלק א סימן כה

ובעיני ראיתי גודל העושק הנעשה בעיר והכל לשם שמים וגם אם נמנה איזה נאמן מסתמא נוטה אחר הנגידים כידוע וגם אם לפעמים נושאים ונותנים שני אנשים או ג' משני הצדדים דרך שכמה יבואו לרצח אביונים ומי שיתמנה לעסק זה מקוים בו דברי בעל הטורים ז"ל [במדבר א' נ'] אין אדם נעשה שוטר מלמטה אלא אם כן נעשה רשע מלמעלה:

אזי שבוודאי יהודי שבוחר ללכת למשטרה הנה זה בוודאי מעיד על רשעתו, ואכמ"ל

אלמוני פלוני שהוכרז עליו רשע מלמעלה בחזות חרדית
אלמוני פלוני שהוכרז עליו רשע מלמעלה בחזות חרדית

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאיננה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

תמוך בפעילות
והוצאה לאור
נדרים פלוס