top of page

אהבת ישראל אליבא דהלכתא

למען אחי ורעי! ידוע הוא הדבר שישנם אנשים שחוץ מלרנן על הקנאים לדבר ה', שכל הנטיה שלהם נגד הקנאות נובעת לפי טענתם מתוך 'אהבת ישראל', אבל האמת היא שהיא נובעת מתוך שנאת האמת שנאת התורה ולומדיה ואין היא כלל וכלל אהבת ישראל, אלא ההפך הגמור.


וכך אמר רבי יצחק זאב סולובייציק מבריסק לרבי יוסף ליס זיעועכי"א (יוסף דעת ח"ב, עמ' קנ)

"אז איינער רעדט מיט מיר וועגן 'אהבת ישראל', ווייס איך שוין אז ער האט פיינט הקב"ה און די תורה און די ערליכע יידן"
(תרגום מיידיש): "כאשר בא אלי אדם שמדבר על 'אהבת ישראל' כבר יודע אני בו שהוא שונא את הקב"ה, שונא את התורה, ושונא את היהודים הכשרים".


והדברים ברורים ונהירים לכל מי שנתקל בכך כבר, ולמי שהדבר חידוש הרי בוודאי יאיר לו הדבר ויראה שאמת הדבר, ואל יעניש את עצמו על כך שהי' עיוור בדבר עד כה, אך כך באמת מתנהל הדבר אצל יפי נפש בעלי הכיפות, ואין הבדל בדבר בין הכיפות הסרוגות ובין הכיפות השחורות, רק שאולי ההבדל היחידי הוא שאצל הכיפות הסרוגות זהו החינוך שלהם מקטנות.


אבל המקור הוא אותו מקור, והוא החנופה לרשעים.


השי"ת יעזרנו למען כבוד שמו להרבות באהבת ישראל אמיתית שנובעת מתוך אהבת הקב"ה אהבת התורה ואהבת יהודים הכשרים.Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page