תשלום עבור אחזקת האתר והדומיין לשנה שלמה

תפעול האתר

מק"ט: 126351351935
600.00 ₪מחיר
 • תשלום עבור אחזקת האתר והדומיין לשנה שלמה

 • כ"ק האדמו"ר מחב"ד, רבי שלום בער שניאורסאהן זיע"א, אגרות מהרש"ב, אגרת רכ"ב

   

  א. ראשית דבר לסדר ולקרוא מחאה נגד מעשה הצעירים ולהביע רגשי עבודתינו הנאמנה למלכינו יר"ה וכו'

   

  והנני מציע בזה, אשר בהמחאה תהי' מבואר מפורש אשר סיבת משובת הצעירים הוא משתי סיבות, האחת, מפני התרחקם מתוה"ק באופן נורא ומבהיל. והשנית, מפני הציונית שהתעוררה והתגברה רגש הלאומי בלב ההמון בכלל והצעירים בפרט, והיא המביאה אותם לצאת מסדרי ההגדרה, ורוח אחרת נהייתה בהם. ואנחנו הננו מנגדים בכל תוקף ועוז אל הציונית מצד הדת מצד שלום המדינה. ובאסיפתנו זאת נשתדל למצוא דרכים לקרב גם את צעירי אחינו אל תוה"ק אשר תקוותינו תאמצינו שהממשלה יר"ה אשר בחסדה נתנה לנו רשיון על האסיפה הזאת תחזק ידינו בהדרכים אשר נמצא אל הרעיון הנשגב הזה ותתן לנו יכולת להשיג מטרותינו האדיר.

   

  ובשם ד' ובשם תוה"ק קדושה הננו מזהירים את אחינו כל אשר נגע יראת ד' בלבבו להבדל מהרעיון הציוני לגמרי ולהזהר מחברתם.

   

  ב. לסדר קול קורא אל הצעירים על משובת נפשם (הדימיקראטיעס) להוכיחם ע"ז מצד תוה"ק, ואשר בזה המה מביאים רוגז על כל אחינו יושבי מדינתנו וכו' יע"ש