הקונטרס החשוב נגד כניסות להר הבית

קונטרס נגד הכניסות להר הבית בזה"ז

מק"ט: 284215376135191
450.00 ₪מחיר
 • הנה בדורנו דור האחרון אשר רבו בו טשטוש הדעות והשיבוש נושא למעלה ראש, ובתוספת לזה הרי דורנו דור 'עקבתא דמשיחא' שבו 'חוצפא יסגא', עדים אנו לתופעה קשה שבו מופיעים אנשים קלי דעת אשר ידמו כאפרוחים שלא נפתחו עיניהם, 'טח עיניהם מראות, מהשכיל לבותם' 'ותבואו ותטמאו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה', לכן הם מסלפים ו/או מצנזרים ו/או מזייפים מדב"ק של רז"ל ראשונים ואחרונים, ע"מ להנחיל דעותיהם הכוזבות בקרב בית ישראל.

   

  ועליהם ועל שכמותם כבר העידה תורתינו הק' (דברים, כז יח) "אָרוּר מַשְׁגֶּה עִוֵּר בַּדָּרֶךְ וְאָמַר כָּל הָעָם אָמֵן" ופירש"י שם, ד"ה משגה עור 'הסומא בדבר ומשיאו עצה רעה'

   

  וכן אותם בעלי דעות משובשות משיאים עצות רעות ומשונות להטעות יהודים להכנס לאזור הר הבית ומסכנים יהודים בכרת וכן ששפיכות דמים, רח"ל

   

  ואפתח פי בתפלה שעינים עורות יפקחו לסור מדרכם הרעה, ונזכה לבגצבב"א.

 •  

  זוה"ק ח"א, דף קנג ע"א 
   תא חזי, אשרי שומרי משפט, דנטרי מהימנותא דקב"ה, בגין דקב"ה איהו משפט, ובעי ליה לבר נש לנטרא דלא יסטי לארחא אחרא, אלא דיהא נטיר משפט, בגין דקב"ה איהו משפט דכל ארחוי משפט. עושה צדקה בכל עת, וכי בכל עת יכיל בר נש למעבד צדקה, אלא מאן דישתדל בארחוי דאורייתא, ועביד צדקה עם אינון דאצטריכו לה, דכל מאן דעביד צדקה עם מסכנא, אסגי ההיא צדקה לעילא ותתא. תא חזי, מאן דאשתדל בצדקה, ההיא צדקה דעביד סליק לעילא, ומטא לעילא לההוא אתרא דיעקב דאיהו רתיכא עלאה, ואמשיך ברכאן לההוא אתר ממבועא דכל מבועין, ומההיא צדקה אמשיך וארבי ברכאן לכל אינון תתאי, ולכל רתיכין ולכל חילין, וכלהו אתברכאן, ואתוספן נהורין כדקא יאות, בגין דכלהו אקרו עת, ודא הוא דכתיב עושה צדקה בכל עת.