• קאפטן ירושלמי - מכונה גם "כתונת פסים", או "געלע קאפטן" שתרגומו "קאפטן צהוב".

קאפטן ירושלמי

222.00 ₪מחיר