כיפות הן כנראה גלגול של כיסוי ראש עתיק יותר מימים ימימה, שכן כבר בימי בית המקדש נהגו הכוהנים לכסות את ראשם בכסות בד. מנהג זה מופיע בתלמוד בבלי, ורק מאוחר יותר השתרשו כיפות בשימוש היומיומי, כנראה בעקבות חז"ל ושולחן ערוך. על פי הגמרא כיפות מסמלות את יראת האדם מהשוכן במרומים ("שכינה למעלה מראשי"). כיפה למעשה משמשת כקו מפריד בין עולם האדם לשכינה שמעליו. כנראה מכאן נובע שמה הלועזי של כיפה, ירמולקה – במקור בארמית "יראי מלכא", כשהכוונה היא מן הסתם למלך העולם והבריאה כולה. על פי מסכת שבת, כיפות מסייעות גם בשמירה מפני השתלטות יצר הרע. בשולחן ערוך כבר פוסק ר' יוסף קארו לטובת כיפות, ומורה כי אין ללכת ארבע אמות בגילוי ראש.

יראמלוקה

18.00 ₪מחיר