בחודש חשון תש"פ יצא לאור גם כן "ילקוט אמרים ויואל משה" על מאמר ישוב ארץ ישראל שבספר בהסכמתם של הרב יצחק טוביה ווייס והרב יעקב מאיר שכטר.

ילקוט אמרים ויואל משה - מאמר שני

26.00 ₪מחיר
    אטמר,הדור האחרון,ניו יורק,קרית יואל,ברוקלין,רבי יואל טייטלבוים,שמחה,תמימות ופשיטות,שלוש השבועות,ויואל משה,ילקוט אמרים,רבי יואל טייטלבוים