שולחן ערוך, סימן צא, סע' ב'

צריך לאזור אזור בשעת התפלה אפילו יש לו אבנט שאין לבו רואה את הערוה משום הכון אבל שאר ברכות מותר לברך בלא חגורה מאחר שיש לו מכנסיים.

גרטל 5 חוטים

12.00 ₪מחיר