מי קידם את השואה בזרועות פתוחות

אחי ורעי! בצער וביגון רב הנני צריך להביא ציטוטים של אותו רשע, שהשתמש באנטישמיות בשביל זרז להשגת מטרותיו הלאומיות


...תכונות שליליות שבגללן לא סובלים אותם...


...יש לאנטישמיות אספקטים חיוביים... (והיא) תחנך את היהודים...


...יש לטבול ילדים יהודים לנצרות קודם שהם אחראים למעשיהם, קודם שיוכלו לפעול בעד או נגד, וקודם שהמרת הדת תוכל להתפרש כחולשה מצדם. מוכרחים להיעלם בהמון!


...הרבה ביהודי יש לסלוח, שכן, סוף כל סוף, הוא חי תמיד בשטח אויב...


עמוס אילון, הרצל, עמ' 133–135 (הוצאת עם עובד, תשל"ו)

ולצורך הדגשת עניין זה אביא קישור למאמרו של ד"ר רבינוביץ מקאנדא זצ"ל, שמתאר ביתר שאת וביתר עוז הכיצד נהגו ראשי הציונות בשביל לעודד את שנאת הגרמנים כלפי היהודים בתבוסתם במלחמת העולם הראשונה


וכעת ניתן להבין איך בעצם התחוללה ובעידוד מי השואה האיומה באירופה שבגלל נהרגו אחינו בית ישראל בשואה, הי"ד