האם תקח מחנך שהודה שנכשל לחנך בנך

למען אחי ורעי! השאלה הראשונה שאתה צריך לשאול את עצמך לפני שאתה שולח את ילדך ללמוד תורה ויראת שמים, היא היכן יוכל הכי הרבה לספוג תורה כדקא יאות, בפרט בימינו תקופת 'עקבתא דמשיחא'


אבל דבר אחד עליך להיות בטוח, והוא כאשר מישהו טוען שהוא לא יודע לחנך, אסור לך לשלוח את בנך לשם, כי אולי יבטיחו לך הבטחות וחלומות על מה שהם חושבים שיצליחו, אבל בפועל הכל אצלם הוא רק (וכך שמעתי מכלי ראשון) בגדר של "ניסוי וטעיה", באופן של "אולי ננסה כך ואולי ננסה כך, אולי זה יצליח יותר טוב אם ננסה את הטריק הזה או אולי הטריק הזה" במילים אחרות 'עלמא דשקרא' אין דרך ואין הבנה, רק הכל ספק ספיקא, ומכיוון שזה כך, ומצות חינוך לתורה ויר"ש היא מצוה דאוריתא


כלל זה נתוך בידינו מחז"ל

ספק דרבנן לקולא ספק דאורייתא לחומרא


מכיוון שכך לקראת שנה"ל הבאה, עשה כעצת שלמה המלך ע"ה

הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה