אמרו לנמהרי לב

הנה חז"ל כאשר באו להבהיר לנו מהי התכונה של אותם הדוחקין את הקץ, אמרו לנו במדרש רבה ויקרא, פרשה יט פסקה ה

אמרו לנמהרי לב ר' הושעיא רבה אמר למפגרי לבא שנאמר (נחום ב) ימהרו חומתה ריב"ל אמר כגון אלו שהן דוחקין את הקץ שנאמר (בראשית כד) ותמהר ותורד כדה


וכמה ברור כעת אותם מעמדם של דוחקי הקץ למיניהם שהינם 'מפגרי לבא' שיש להם פיגור, לא פיגור שכלי (אם כי מצינו כמה מאלו) אלא פיגור בלב, דהיינו אטימות בלב, חוסר האכפתיות שלהם מהתוצאות המרות שיקרו של שפיכת דם ישראל 'מתיר דמם וכו'


וכן איתא בתרגום יונתן בן עוזיאל, ישעי' פרק לה פס' ד

אֲמַרוּ לְדָמוֹחָן בְּלִבְּהוֹן לְמֶעְבַּד אוֹרַיְתָא


וזה גם מבאר לנו מדוע כאשר יקשו עליהם עם דא"חים על תפיסת עולמם המשובשת והאומללה, יעלו רק טענות של בכיינות, ללא שכל' רק בטענות של רגשניות והטלת רגשות אשמה...


השי"ת יאיר עינינו להנצל מאותם 'מפגרי לבא' למיניהם ומהמונם בב"א.