מאמרי האקטואליה הללו, נקראים בשם 'נכון לדורות', הסיבה לכך היא משום שישנם שרק מסתכלים בראיה מצומצמת וצרת אופקים של 'עכשיו' (ומיד) כגון "שלום עכשיו" "נכון לעכשיו" וכיו"ב

יהודי צריך להפנים את דב"ק של הרמב"ן זיע"א, מה שהוא נכון לדורות, כפי שביאר בריש פר' וישלח

נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקב"ה את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו וישלח מלאך ויצילהו, וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכלתו, ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני עשו וראוי לנו לאחז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלשת הדברים שהזמין הוא את עצמו לתפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה לברוח ולהנצל וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר (להלן לב ט לג טו)

מאמרים ודא"חים מובחרים

לכבוד יומא דהילולת רבי שמעון בר יוחאי זיע״א

May 12, 2020

1/10
Please reload

למען אחי ורעי! איתא במס' מגילה, דף לא ע"בסתירת זקנים בנין, בנין נערים סתירה כי כל מה שהנערים...

אחי ורעי, דע שבעלי הדעות המשובשות לא יודעים ללמוד תורה אלא הדבר היחידי שהם טובים בו זה ללמד אותך '...

למען אחי ורעי! הנה שרלטני תנועת המזרחי קמו להם על רגליהם האחוריות והחלו לחפש על מה להשען כדי לנסות לה...

למען אחי ורעי! הנה ידוע ששרלטני תנועת המזרחי תמיד חיפשו להם מגדולי ישראל להתלות עליהם - כי להודות על...

אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת כ״ק האדמו״ר מסאטמר, רבי משה טייטלבוים בעל 'הברך משה' זיע"א...

למען אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת הרה"ק רבי אהרן ראטה זיע"א, אביא כמה עלים לתרופה מדב"...

למען אחי ורעי! הנה חידוש נפלא שיש לנו ללמוד מתוך קריאת מגילת אסתר לגבי "כי כתב אשר נכתב בשם המלך...