מאמרי האקטואליה הללו, נקראים בשם 'נכון לדורות', הסיבה לכך היא משום שישנם שרק מסתכלים בראיה מצומצמת וצרת אופקים של 'עכשיו' (ומיד) כגון "שלום עכשיו" "נכון לעכשיו" וכיו"ב

יהודי צריך להפנים את דב"ק של הרמב"ן זיע"א, מה שהוא נכון לדורות, כפי שביאר בריש פר' וישלח

נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקב"ה את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו וישלח מלאך ויצילהו, וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכלתו, ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני עשו וראוי לנו לאחז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלשת הדברים שהזמין הוא את עצמו לתפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה לברוח ולהנצל וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר (להלן לב ט לג טו)

מאמרים ודא"חים מובחרים

לכבוד יומא דהילולת חכם מנחם מנשה זיע״א

September 1, 2020

1/10
Please reload

אחי ורעי! דע לך שנוהגים בעלי הדעות המשובשות לכפור בהשגחת השי"ת כידוע, ולא די שעברו על איסור שלוש...

אחי ורעי! לא פעם צריך להיות נדהם מגודל העיוורון והשקר של רבני המזרחי והקוקויסטים למיניהם שבכך שאוחזים...

למען אחי ורעי! איתא בהגדה של פסח מַעֲשֶׂה בְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבִּי יְהוֹשֻעַ וְרַבִּי אֶלְעָזָר...

אחי ורעי! הנה לכבוד הימים האלו וכן לכבוד הילולת האר"י הק' זיע"א, לימוד מתוך פירושו של ר...

איתא בהגדה של פסח 

מַעֲשֶׂה בְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבִּי יְהוֹשֻעַ וְרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה ...

למען אחי ורעי! לכבוד הילולת הצדיק המקובל האלקי רבי שלום שרעבי זיע"א אביא מעשה רב שמספר ג"כ על עוד שני...

דע שאחד מהסילופים שמרבים להשתמש בו בעלי הדעות המשובשות בשביל להצדיק את העבירה על איסור שלוש השבועות ש...

ידוע כיוון שבעלי הדעות המשובשות כלתה תוחלתם לגבי הגאולה המזוייפת שלהם מנסים למצוא לעצמם 'מראי מקומות'...

היום כ"א באלול יומא דהילולא של אחד מגדולי ישראל, רבינו יהונתן אייבשיץ מפראג זיע"א, שהעידו עליו שנכנסה...

נהגו בעלי הדעות המשובשות לכפור בהשגחת השי"ת כידוע, ולא די שעברו על איסור שלוש השבועות שעלו בחומה יחד...

כידוע שישנם מפורסמים של שקר שמנסים לעורר אצל העמי-ארצות השתאות כלפיהם ע"י כך שמראים עצמם כאילו מבינים...

בעלי הדעות המשובשות נוהגים להגדיל מעשי רשעות שקרו באומתנו ע"מ להצדיק את דרכיהם הנלוזות, ועושים הכל בא...