מאמרי האקטואליה הללו, נקראים בשם 'נכון לדורות', הסיבה לכך היא משום שישנם שרק מסתכלים בראיה מצומצמת וצרת אופקים של 'עכשיו' (ומיד) כגון "שלום עכשיו" "נכון לעכשיו" וכיו"ב

יהודי צריך להפנים את דב"ק של הרמב"ן זיע"א, מה שהוא נכון לדורות, כפי שביאר בריש פר' וישלח

נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקב"ה את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו וישלח מלאך ויצילהו, וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכלתו, ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני עשו וראוי לנו לאחז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלשת הדברים שהזמין הוא את עצמו לתפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה לברוח ולהנצל וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר (להלן לב ט לג טו)

מאמרים ודא"חים מובחרים

שורש טעותם של הציונות/הדתית

November 17, 2019

1/10
Please reload

אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת רבי משה סופר מפרשבורג 'החת"ס' זיע"א, אביא עלה לתרופה מתוך דב"ק בספה...

אחי ורעי! הנה איתא ביד החזקה לרבינו משה ב"ר מימון 'הרמב"ם' זיע"א, ספר זמנים, הלכות סוכה ולולב, פ"ז הל...

אחי ורעי! דע לך שבעלי הדעות המשובשות מלבד כך שלא למדו מספיק תורה, אלא רק מעט זעיר פה זעיר שם קו לקו צ...

להלן דרשה מופלאה לכבוד יומא דהילולא דרעיא מהימנא, משה רבנו ע"ה, שדרש רבי משה סופר מפרשבורג 'החת"...

לְמַעַן אַחַי וְרֵעָי! הנה איתא בחומש בראשית, פרק לו פס' ב'

עֵשָׂו לָקַח אֶת־נָשָׁיו מִבְּנוֹת כְּנָעַ...

איתא בפירש"י עה"ת, בראשית, פרק א' פסוק ד'

וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל - אף בזה אנו צריכים לדברי אג...

Please reload

ארכיון מאמרים ודא"חים
Please reload

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאיננה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.