מאמרי האקטואליה הללו, נקראים בשם 'נכון לדורות', הסיבה לכך היא משום שישנם שרק מסתכלים בראיה מצומצמת וצרת אופקים של 'עכשיו' (ומיד) כגון "שלום עכשיו" "נכון לעכשיו" וכיו"ב

יהודי צריך להפנים את דב"ק של הרמב"ן זיע"א, מה שהוא נכון לדורות, כפי שביאר בריש פר' וישלח

נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקב"ה את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו וישלח מלאך ויצילהו, וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכלתו, ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני עשו וראוי לנו לאחז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלשת הדברים שהזמין הוא את עצמו לתפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה לברוח ולהנצל וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר (להלן לב ט לג טו)

מאמרים ודא"חים מובחרים

לימודי ביקורת המקרא אצל קוק וכת דיליה (ב)

February 12, 2020

1/10
Please reload

לְמַעַן אַחַי וְרֵעָי! הנה התחלנו את הימים הקדושים והנוראים הנקראים 'שובבים ת"ת' הידועים בסגולתם המיו...

אחי ורעי! הנה בפרשת השבוע אנו למדים שהציווי שהראשון שנאמר לאברהם אבינו ע"ה, אבי המאמינים, ע"י הקב"ה ה...

אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת כ״ק האדמו״ר מסאטמר, רבי יואל טייטלבוים זיע"א, רשכבה"ג, לוחם ה&...

אחי ורעי! לכבוד פרשת השבוע אמור, מצוי רמז לגבי יום אידם שנדחה משנה לשנה, שגילה לנו כ"ק האדמו"ר מסאטמר...

אחי ורעי! דע לך שבימינו אנו נוהגים בעלי הדעות המשובשות לבוא ולטעון שיש לנו להנות ממנעמי השלטון, וכל ז...

אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת רבי שמואל דוד הכהן מונק זיע"א (ג' בשבט ה'תשמ"א), אביא כמה עלים לתרופה ממ...

ישנה אגדה עממית

על פי הסיפור  גרו שני אחים בסמוך האחד לשני. האח האחד היה חשוך ילדים ואילו השני התברך ב...

אחי ורעי! דע לך שקבלנו במסורת שבית המקדש השלישי ירד בנוי ומשוכלל מן השמים

ואחד הטעמים לפי הנראה במוחש...