מאמרי האקטואליה הללו, נקראים בשם 'נכון לדורות', הסיבה לכך היא משום שישנם שרק מסתכלים בראיה מצומצמת וצרת אופקים של 'עכשיו' (ומיד) כגון "שלום עכשיו" "נכון לעכשיו" וכיו"ב

יהודי צריך להפנים את דב"ק של הרמב"ן זיע"א, מה שהוא נכון לדורות, כפי שביאר בריש פר' וישלח

נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקב"ה את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו וישלח מלאך ויצילהו, וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכלתו, ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני עשו וראוי לנו לאחז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלשת הדברים שהזמין הוא את עצמו לתפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה לברוח ולהנצל וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר (להלן לב ט לג טו)

מאמרים ודא"חים מובחרים

לכבוד יומא דהילולת רבי שמעון בר יוחאי זיע״א

May 12, 2020

1/10
Please reload

למען אחי ורעי! איתא במס' מגילה, דף לא ע"בסתירת זקנים בנין, בנין נערים סתירה כי כל מה שהנערים...

למען אחי ורעי! הנה תמיד כאשר כבר אני זוכה בדרך כלל להראות למזרחיסט את טעותם האומללה בדרך לימוד והמקור...

אחי ורעי! דע לך שאלו המכונים אצל תנועת המזרחי "רבנים" אינם אלא אוסף של מלחכי פינכה[1] דהיינ...

אחי ורעי! דע לך שבעלי הדעות המשובשות לא יכולים להתמודד עם הלימודים שלי, כיצד הנני מפריך את כל השקרים...

אחי ורעי! אקדים לך הקדמה נחוצה לבירור נפלא, דע לך שמכיוון שאנו בתקופת עקבתא דמשיחא[1] אזי שכעת אנו תח...

אחי ורעי! דע לך שאיתא במסכת אבות, פרק א' משנה ז 

נתאי הארבלי אומר, הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע, ואל ת...

Please reload

ארכיון מאמרים ודא"חים
Please reload