מאמרי האקטואליה הללו, נקראים בשם 'נכון לדורות', הסיבה לכך היא משום שישנם שרק מסתכלים בראיה מצומצמת וצרת אופקים של 'עכשיו' (ומיד) כגון "שלום עכשיו" "נכון לעכשיו" וכיו"ב

יהודי צריך להפנים את דב"ק של הרמב"ן זיע"א, מה שהוא נכון לדורות, כפי שביאר בריש פר' וישלח

נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקב"ה את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו וישלח מלאך ויצילהו, וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכלתו, ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני עשו וראוי לנו לאחז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלשת הדברים שהזמין הוא את עצמו לתפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה לברוח ולהנצל וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר (להלן לב ט לג טו)

מאמרים ודא"חים מובחרים

ובערו בהם אש שבע שנים

July 28, 2020

1/10
Please reload

אחי ורעי! מדי פעם אנו נתקלים באומללות וברגשי נחיתות המרובים של בעלי הדעות המשובשות, ובפרט של אלו המזר...

מידי פעם על במת ההיסטוריה אנו נתקלים בכל מיני תנועות מהפכניות למיניהם: הנציונליזם (לאומיות), הקומוניז...

אם נרצה לעמוד על ההבדל המהותי בין חרדי לחרדי/לאומי, כפי שכבר ציינתי במאמר חרדי/לאומי, הדרך הכי טובה ה...

למען אחי ורעי! השאלה הראשונה שאתה צריך לשאול את עצמך לפני שאתה שולח את ילדך ללמוד תורה ויראת שמים, הי...

נראה שהדרך הכי טובה כדי לתאר לעצמנו את ההמצאה של המושג 'חרדי/לאומי' היא ע"י מה דאיתא בזוה"ק חלק ג, דף...

Please reload

ארכיון מאמרים ודא"חים
Please reload

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאיננה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.