מאמרי האקטואליה הללו, נקראים בשם 'נכון לדורות', הסיבה לכך היא משום שישנם שרק מסתכלים בראיה מצומצמת וצרת אופקים של 'עכשיו' (ומיד) כגון "שלום עכשיו" "נכון לעכשיו" וכיו"ב

יהודי צריך להפנים את דב"ק של הרמב"ן זיע"א, מה שהוא נכון לדורות, כפי שביאר בריש פר' וישלח

נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקב"ה את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו וישלח מלאך ויצילהו, וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכלתו, ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני עשו וראוי לנו לאחז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלשת הדברים שהזמין הוא את עצמו לתפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה לברוח ולהנצל וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר (להלן לב ט לג טו)

מאמרים ודא"חים מובחרים

לכבוד יומא דהילולת רבי שמעון בר יוחאי זיע״א

May 12, 2020

1/10
Please reload

למען אחי ורעי! השי"ת האיר לי שראוי שאביא מהמקרא תורה נביאים וכתובים, ופשוט אביא מה שגדולי הפרשני...

אחי ורעי! הנה מצינו תופעה די מדאיגה (אבל מובנת) שיהודים שגדלו בציונות/הדתית רובם ככולם נהיים חילונים...

למען אחי ורעי! דע לך שבעלי הדעות המשובשות מרשים לעצמם להגיד כדרכם בטומאה דברי כפירה בתורת משה רבינו ע...

אחי ורעי! דע לך שקיימת בעיה ידועה בציבור של בעלי דעות משובשות, בעיקר אצל אלו המכונים אצלם 'רבנים'[1]...

והנה הי' אפשר לתמוה מדוע לאחר שישנם ברוך ה' כ"כ הרבה יהודים שעוסקים במצוה חשובה של 'מצות פדיון שבויים...

אחי ורעי! דע לך שהנה התגלה משהו שכביכול לא הי' ידוע עד כה והוא ושאיננו מרעיש כלל וכלל וידוע מקדמת דנא...

Please reload

ארכיון מאמרים ודא"חים
Please reload

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאיננה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.