מאמרי האקטואליה הללו, נקראים בשם 'נכון לדורות', הסיבה לכך היא משום שישנם שרק מסתכלים בראיה מצומצמת וצרת אופקים של 'עכשיו' (ומיד) כגון "שלום עכשיו" "נכון לעכשיו" וכיו"ב

יהודי צריך להפנים את דב"ק של הרמב"ן זיע"א, מה שהוא נכון לדורות, כפי שביאר בריש פר' וישלח

נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקב"ה את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו וישלח מלאך ויצילהו, וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכלתו, ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני עשו וראוי לנו לאחז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלשת הדברים שהזמין הוא את עצמו לתפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה לברוח ולהנצל וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר (להלן לב ט לג טו)

מאמרים ודא"חים מובחרים

לכבוד יומא דהילולת רבי שמעון בר יוחאי זיע״א

May 12, 2020

1/10
Please reload

למען אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת כ״ק האדמו״ר מקאמרנא, רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין זיע״א, הנה כ...

אחי ורעי! לא פעם אנו נדהמים מעומק העיוורון והטיפשות שאוחז בציבור הדתי/לאומי שברור הדבר שנובע מהכתוב (...

אחי ורעי! דע לך שכעת בתקופת עקבתא דמשיחא ולמדנו חז"ל שנאבק שרו של עשו עם יעקב אבינו ע"ה, ראה שהדרך הי...

למען אחי ורעי! דע לך שבעלי הדעות המשובשות מנסים להציג מקסם שווא של גאולת השקר שלהם כדבר שבנוי לפי פני...

אחי ורעי! דע לך שבעלי הדעות המשובשות מלבד כך שלא למדו מספיק תורה, אלא רק מעט זעיר פה זעיר שם קו לקו צ...

לכבוד ל"ג בעומר, לכבוד רשב"י, ושאר חכמי ישראל, ולכבוד בית ישראל

  

אחי ורעי, דע לך מה שכבר ציינתי...