מאמרי האקטואליה הללו, נקראים בשם 'נכון לדורות', הסיבה לכך היא משום שישנם שרק מסתכלים בראיה מצומצמת וצרת אופקים של 'עכשיו' (ומיד) כגון "שלום עכשיו" "נכון לעכשיו" וכיו"ב

יהודי צריך להפנים את דב"ק של הרמב"ן זיע"א, מה שהוא נכון לדורות, כפי שביאר בריש פר' וישלח

נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקב"ה את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו וישלח מלאך ויצילהו, וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכלתו, ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני עשו וראוי לנו לאחז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלשת הדברים שהזמין הוא את עצמו לתפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה לברוח ולהנצל וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר (להלן לב ט לג טו)

מאמרים ודא"חים מובחרים

לכבוד יומא דהילולת רבי שמעון בר יוחאי זיע״א

May 12, 2020

1/10
Please reload

למען אחי ורעי! השי"ת האיר לי שראוי שאביא מהמקרא תורה נביאים וכתובים, ופשוט אביא מה שגדולי הפרשני...

אחי ורעי! דע לך שבעלי הדעות המשובשות בשביל משוך אליהם יהודים תמימים לעבודתם הבזויה יעשו כל מיני המצאו...

אחי ורעי! דע לך שקיימת בעיה ידועה בציבור של בעלי דעות משובשות, בעיקר אצל אלו המכונים אצלם 'רבנים'[1]...

אחי ורעי, דע לך שמצינו לרוב אצל בעלי הדעות המשובשות הנחות והקלות בקיום תו"מ והדברים צריכים בירור

והדבר...

אחי ורעי! הנה עלה לתרופה לכבוד יומא דהילולא ה-36 של רבי אליעזר זוסיא פארטיגל מסקולען זיע"א שיחול ביום...

אחי ורעי, לאחר שמצינו מה שקוק וכת דיליה מנסים להנחיל כבתור לימוד תורה, שכולל בתוכו ביקורת המקרא, לימו...