מאמרי האקטואליה הללו, נקראים בשם 'נכון לדורות', הסיבה לכך היא משום שישנם שרק מסתכלים בראיה מצומצמת וצרת אופקים של 'עכשיו' (ומיד) כגון "שלום עכשיו" "נכון לעכשיו" וכיו"ב

יהודי צריך להפנים את דב"ק של הרמב"ן זיע"א, מה שהוא נכון לדורות, כפי שביאר בריש פר' וישלח

נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקב"ה את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו וישלח מלאך ויצילהו, וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכלתו, ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני עשו וראוי לנו לאחז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלשת הדברים שהזמין הוא את עצמו לתפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה לברוח ולהנצל וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר (להלן לב ט לג טו)

מאמרים ודא"חים מובחרים

לדמותו של הראי״ה קוק לאור הנצרות

April 1, 2020

1/10
Please reload

למען אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת הרה"ק רבי אהרן ראטה זיע"א, אביא כמה עלים לתרופה מדב"...

אחי ורעי! הנה בימי הפורים הללו שאנו חוגגים את נצחונו על גזרת המן הרשע, אחד מהמנהגים של חג הפורים הוא...

אחי ורעי! דע לך שהשי"ת חוקר לב ובוחן כליות, והוא היודע מחשבות כל לב בשר, ולכן הוא מגלה זה לצדיקי האמת...

אחי ורעי! דע לך שאיתא במסכת אבות, פרק א' משנה ז 

נתאי הארבלי אומר, הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע, ואל ת...

אחי ורעי דע לך שבעלי הדעות המשובשות כדי לתפוס אנשים תמימים משתמשים בסיסמאות ציטוטים וכל מיני דברים כד...

כאשר רבי אהרן ראטה זיע"א כתב לנו בספה"ק שומר אמונים,מאמר האמונה, פרק ב'

וכן מכלל זה שלא לעסוק ח"ו בפאל...

אקדים במאמר שהתפרסם בזמנו ע"י המהר"ם מלובלין זיע"א בעתון 'קול ישראל' וכן דיבר ע"כ רבי משולם דוד הלוי...

Please reload

ארכיון מאמרים ודא"חים
Please reload

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאיננה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.