מאמרי האקטואליה הללו, נקראים בשם 'נכון לדורות', הסיבה לכך היא משום שישנם שרק מסתכלים בראיה מצומצמת וצרת אופקים של 'עכשיו' (ומיד) כגון "שלום עכשיו" "נכון לעכשיו" וכיו"ב

יהודי צריך להפנים את דב"ק של הרמב"ן זיע"א, מה שהוא נכון לדורות, כפי שביאר בריש פר' וישלח

נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקב"ה את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו וישלח מלאך ויצילהו, וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכלתו, ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני עשו וראוי לנו לאחז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלשת הדברים שהזמין הוא את עצמו לתפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה לברוח ולהנצל וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר (להלן לב ט לג טו)

מאמרים ודא"חים מובחרים

לכבוד יומא דהילולת רבי שמעון בר יוחאי זיע״א

May 12, 2020

1/10
Please reload

למען אחי ורעי! הנה כעת העולם עובר טלטלה אחר טלטלה ואיננו יודעים מה ילד יום, וכבר אמרו לנו חז"ל ב...

למען אחי ורעי! הנה בעלי הדעות המשובשות ניסו תמיד למצוא אי אלו רמזים לתפיסת עולמם המשובשות, אבל מכיוון...

למען אחי ורעי! הנה סיפור מדהים, אחד מיני רבים על בעלי תשובה שזכו ע"י ההשגחה פרטית מהשי"ת לה...

למען אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת הרה"ק רבי אהרן ראטה זיע"א, אביא כמה עלים לתרופה מדב"...

למען אחי ורעי! הנה הקורונה נמשכת והופכת סדרי חיים - ויש לחוש שמא הדבר נעשה ע"י מנהיגים שסביר להנ...

אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת רבי שמעלקא סעלישער זיע״א (ט' אדר ה'תרל"ה) אביא עלה לתרופה מ...