מאמרי האקטואליה הללו, נקראים בשם 'נכון לדורות', הסיבה לכך היא משום שישנם שרק מסתכלים בראיה מצומצמת וצרת אופקים של 'עכשיו' (ומיד) כגון "שלום עכשיו" "נכון לעכשיו" וכיו"ב

יהודי צריך להפנים את דב"ק של הרמב"ן זיע"א, מה שהוא נכון לדורות, כפי שביאר בריש פר' וישלח

נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקב"ה את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו וישלח מלאך ויצילהו, וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכלתו, ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני עשו וראוי לנו לאחז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלשת הדברים שהזמין הוא את עצמו לתפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה לברוח ולהנצל וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר (להלן לב ט לג טו)

מאמרים ודא"חים מובחרים

לכבוד הילולת ׳אור החיים הק״ זיע״א

July 7, 2020

1/10
Please reload

אחי ורעי! הנה מקצת עלה לתרופה דרשה לכבוד עשרת ימי תשובה, שהנני מקווה שנוכל ללמוד ממנה הרבה הכיצד אנו...

אחי ורעי! בעת שאחינו הספרדים הי"ו אומרים סליחות, ואנחנו נתחיל בעזהי"ת עם אמירת הסליחות ראוי לעיין קוד...

אחי ורעי! נאמר ע"י זקני שלמה המלך ע"ה (משלי)

"וּבַאֲבֹד רְשָׁעִים רִנָּה"

ושם ביאר לנו בעל המצודת דוד

"ר...

אחי ורעי! דע לך שישנם מבעלי הדעות המשובשות שחושבים עצמם למבינים גדולים בענייני העוה"ז דהיינו מילי דעל...

אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת רבי יצחק יעקב רבינוביץ זיע״א, הנני שמח להביא עלה לתרופה מדב"ק נגד הכפי...

אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת רבי אליעזר ראבינאוויץ זיע״א, חתנו של הגדול ממינסק,

והנה כמה משבחי אותו צד...