מאמרי האקטואליה הללו, נקראים בשם 'נכון לדורות', הסיבה לכך היא משום שישנם שרק מסתכלים בראיה מצומצמת וצרת אופקים של 'עכשיו' (ומיד) כגון "שלום עכשיו" "נכון לעכשיו" וכיו"ב

יהודי צריך להפנים את דב"ק של הרמב"ן זיע"א, מה שהוא נכון לדורות, כפי שביאר בריש פר' וישלח

נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקב"ה את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו וישלח מלאך ויצילהו, וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכלתו, ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני עשו וראוי לנו לאחז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלשת הדברים שהזמין הוא את עצמו לתפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה לברוח ולהנצל וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר (להלן לב ט לג טו)

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאיננה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

סגולה מהבן איש חי לעשותה ערב יוה״כ

למען אחי ורעי! לכבוד יום היכפורים הנני שמח להביא בפניכם סגולה מרבי יוסף חיים הבבלי זיע"א, לשון חכמים, חלק ב' סִימן ח' סגולה שמבטלת את כל המקטרגים בערב כיפור של רבינו יוסף חיים זכותו תגן עלינו, בספרו לשון חכמים, מובא בשם רבי מרדכי שרעבי זיע"א, סגולה שיש בכוחה לבטל את כל העוונות שיש לאדם. בשביל סגולה זו חייבים ללכת לים או אגם או נהר או נחל, בכדי לקיים את הסגולה, והנה לשה"ק בְּיוֹם שְׁמוֹנָה בְּתִשְׁרֵי אוֹ בְּתִשְׁעָה בּוֹ תִּכְתֹּב אֶת הַדְּבָרִים הָאֵלּוּ עַל נְיָר בָּזֶה הַנֻּסָּח וְאַחֲרֵי כֵן תֵּלֵךְ אֵצֶל הַיָּם וַתִּקְרָא אֶת מַה שֶׁכָּתַבְתָּ עַל הַנְּיָר בְּלַחַשׁ: "ימחקו, ימחקו, ימחקו כל שטרי חובותנו: ימחו, ימחו, ימחו חטאינו ועוננו ופשעינו: יתבטלו, יתבטלו, יתבטלו כל המשטינים והמקטרגי

לכבוד יומא דהילולת הרידב״ז זיע״א ולקראת שנת השמיטה

אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת רבי יעקב דוד וילובסקי זיע"א (א' דר"ה ה'תרע"ד) הנה כמה עלים לתרופה ממשנתו מה שהשמיע נגד קוק, הקדמה לספה"ק בית רידב"ז (ירושלים, ה'תרס"ח) ת"ל אשר אנכי איני מתיירא מהם ומהמונם כי מה יעשו לי, וד' אתנו, ואין בכחם אלא שלא יקבלונו לחבר נכבד בחברת מפיצי השכלה. ולא כיוון בכלל בד"ק לגוף שהוקם ע"י החילונים הנקרא 'הרבנות הראשית' אלא לכך שקוק וכת דיליה ידועים כבתור משכילים והיו נוהגים ללמוד אצלם ביקורת המקרא (ראה מאמרים מקושרים) ועוד שנה דב"ק נגד אותו האיש ג"כ בשנת תר"ע (מובא מתוך הספה"ק קול השופר לרבי עקיבה פרוש זיע"א כי ר"ל רוח הטומאה נדבק בו... שלא ישנו חלילה ולא יתעקר ח"ו השמיטה מפני אימת קוק המשוגע ושמא יטענו שהיתה ידידות עמוקה ביניהם הרי אלו הינם רק לפי דעותיהם המשובשות

ריח טוב בהנשמות

למען אחי ורעי! הנה תורה מליקוטי מוהר"ן שראוי לכל אחד ללמוד בשביל שנדע איך לעשות ריח טוב בנשמות רבי נחמן מברסלב 'מוהר"ן' זי

לכבוד יומא דהילולת חכם מנחם מנשה זיע״א

לכבוד יומא דהילולת חכם מנחם מנשה זיע״א, הנה כמה עלים לתרופה מהליכותיו בקודש מתוך הספה"ק חכם מנחם מנשה[1], עמ' קפה איש אמת היה רבינו שעמד בפרץ וגדר גדרי הדת, בכל פירצה שהיתה ביהדות היה רבינו מתייצב כארי כחומה בצורה ועומד בכל תוקף לתקן את הפירצה. בכל מערכות היהדות החרדית היה רבינו ניצב בחדא מחתא לעמוד בפרץ נגד ראשי הציונים והערב רב למיניהם שנסו בכל כוחם להרוס ולעקור מהשורש את שארית הפליטה, אותם יהודים שלא סרו מדרך אבותם ההולכים בדרכי ישרים. פעמים רבות ארגן בעצמו הפגנות ומחאות במסירות נפש נגד מחטיאי הרבים, למרות שהדבר היה כרוך במסירות נפש וזאת מפני ששוטרי הציונים לא הססו מלהכות ולפצוע כל הבא לידם. מה גם שבאותם זמנים עלו רבים מארצות שונות לארה"ק והחלו להעבירם על דתם, רבינו בראותו זאת כאב מאד את