מאמרי האקטואליה הללו, נקראים בשם 'נכון לדורות', הסיבה לכך היא משום שישנם שרק מסתכלים בראיה מצומצמת וצרת אופקים של 'עכשיו' (ומיד) כגון "שלום עכשיו" "נכון לעכשיו" וכיו"ב

יהודי צריך להפנים את דב"ק של הרמב"ן זיע"א, מה שהוא נכון לדורות, כפי שביאר בריש פר' וישלח

נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקב"ה את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו וישלח מלאך ויצילהו, וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכלתו, ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני עשו וראוי לנו לאחז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלשת הדברים שהזמין הוא את עצמו לתפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה לברוח ולהנצל וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר (להלן לב ט לג טו)

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאיננה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

ובערו בהם אש שבע שנים

למען אחי ורעי! דע לך שלכל מצוה כידוע ישנה טעם או טעמים לגביה אזי מה הטעם ש"איסור שלוש השבועות" שחז"ל אמרו לנו בגמרא ובמדרשים... אחת מהסיבות העיקריות של גלותנו היא שאנו מחפשים להדמות לגויים דהיינו שאנו מחפשים להיות בעלי כוח ושררה - לכן מדי פעם קרה שבמהלך ההיסטוריא שלנו באי אלו מקומות היו כאלו שעזבו את עמנו והתבוללו כי אמרו שלא מתאים להם ההבטחות של העוה"ב, אלא יותר מעניין אותם 'כאן ועכשיו' כי ​אין מגמתנו להשתרר, והשררה שתהי' לנו מאת ה' ע"י משיח בן דוד, היא רק ע"מ להפיץ צדק ומשפט בעולם, אבל לא ע"י שפיכות דמים, שזהו איסור של "יהרג ובל יעבור", שהרי משיח ירומם את המציאות וכן איתא בדבר ה' זו הלכה של יחזקאל הנביא ע"ה (פרק טל, פסוק ט) וְיָצְאוּ יֹשְׁבֵי עָרֵי יִשְׂרָאֵל וּבִעֲרוּ וְהִשִּׂיקוּ בְּנֶשׁ

כל המיצר לישראל נעשה ראש

למען אחי ורעי! מענייני מגילת איכה שאנו עומדים לקרוא בתשעה באב למדנו ירמי' הנביא ע"ה (מגילת איכה, פרק א' פס' ה) היו צריה לראש אויביה שלו כי־ה' הוגה על רב־פשעיה עולליה הלכו שבי לפני-צר: ס והנה איתא במס' סנהדרין, דף קד ע"ב היו צריה לראש אמר רבא אמר רבי יוחנן כל המיצר לישראל נעשה ראש וביאר לנו רבי פינחס ב"ר צבי הירש הורביץ זיע"א, פנים יפות על שמות, פרק י פסוק א וכן הפירוש ה' הצדיק במה שהחזיק לבו לקושי השיעבוד שבזה קיצץ עבות רשעים, דהיינו ניצוצות הקדושה שהיו מעורבים בהם ואמר על זה יבושו כל שונאי ציון וגו' פירוש שמזה שהיה במצרים יבושו כל שונאי ציון המציקים לישראל בגלות אחרון, כי ע"י זה מוציאין מהן כל הכחות הקדושות כמ"ש האר"י ז"ל [עי' לקמן בפ' בהעלותך בפס' וכי תבואו] במה שאמרו [סנהדרין קד ע"ב] כל ה

ונכרתה קשת מלחמה ודיבר שלום לגוים

למען אחי ורעי! דע לך שלכל מצוה כידוע ישנה טעם או טעמים לגביה אזי מה הטעם ש"איסור שלוש השבועות" שחז"ל אמרו לנו בגמרא ובמדרשים... אחת מהסיבות העיקריות של גלותנו היא שאנו מחפשים להדמות לגויים דהיינו שאנו מחפשים להיות בעלי כוח ושררה - לכן מדי פעם קרה שבמהלך ההיסטוריא שלנו באי אלו מקומות היו כאלו שעזבו את עמנו והתבוללו כי אמרו שלא מתאים להם ההבטחות של העוה"ב, אלא יותר מעניין אותם 'כאן ועכשיו' כי ​אין מגמתנו להשתרר, והשררה שתהי' לנו מאת ה' ע"י משיח בן דוד, היא רק ע"מ להפיץ צדק ומשפט בעולם, אבל לא ע"י שפיכות דמים, שזהו איסור של "יהרג ובל יעבור", שהרי משיח ירומם את המציאות וכן איתא בדבר ה' זו הלכה של זכרי' הנביא ע"ה (פרק ט, פסוק י), נבואה על מלך המשיח וְהִכְרַתִּי רֶכֶב מֵאֶפְרַיִם וְסוּס מִירוּשָׁל

הצנזורה של קוק בצוואת האדר״ת

***למען אחי ורעי! דע לך שהנה בעלי הדעות המשובשות תמיד מנסים להציג עצמם כאוהבי ישראל שח"ו לא יטענו עליהם כאילו הם קנאים וחשוכים הרי הם צ

השם ׳ישראל׳ שזייפו על עצמם

למען אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת רבי עמרם ברש"י בלויא זיע"א הנה עלה לתרופה בעניין כך שהציונים זייפו לעצמם את השם ישראל, ומשתמשים

לכבוד הילולת הק׳ רבי אזולאי עוזי משולם הי״ד זיע״א

למען אחי ורעי! לכבוד הילולת הק' רבי אזולאי עוזי ב"ר דוד משולם הי״ד זיע״א, הנה כמה עלים לתרופה אודותיו רבי משולם דוד ב"ר יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק שליט"א, שיעורי הגרמ"ד הלוי על התורה, ענייני השעה, עמ' תרעד-תרעה ואלו מעשי רשעות של מדינת סדום פעם היה ניתן עוד למצוא חפשיים עם אידיאולוגיה אמנם של שקר אבל עכ"פ איזה דרך, משא"כ כיום אין אצלם כלום רק מחפשי תאוות וכבוד חיים של אכול ושתה כי מחר נמות, הלא כל ראשי השלטון והממשלות נתפסו בגניבות ובשוחד ולא עשו עמם דבר, ממש כפשוטו 'שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם', אין סוף לרשעות של אנשים אלו, והכל נעשה בדיבורים של נימוס ודרך ארץ ודיפלומטיה, גם אילו ראיתם את היטלר ימ"ש לא הייתם רואים חיה רעה אלא אדם מנו

והאלקים יבקש את נרדף

מגילת קהלת, פרק ג' פס' טו'מַה שֶּׁהָיָה כְּבָר הוּא וַאֲשֶׁר לִהְיוֹת כְּבָר הָיָה וְהָאֱלֹהִים יְבַקֵּשׁ אֶת נִרְדָּף. ויקרא רב